Samenwijs

Op de Wingerd is een actieve oudercommissie. De oudercommissie vergadert ongeveer om de 6 weken. Bij deze vergaderingen is altijd een vaste vertegenwoordiger namens het team aanwezig.

Wat doet de oudercommissie zoal:

 • De oudercommissie behartigt de belangen van de kinderen en ouders en ondersteunt het team bij de organisatie van een groot aantal activiteiten.
 • Zij helpt bij de organisatie van o.a. : sporttoernooien, de Kerstviering, het Sinterklaasfeest, carnaval, de Koningsspelen, de goede doelen actie, de afsluitingsdag, het schoolreisjes e.d.
 • Bevordert medewerking en betrokkenheid van ouders bij de school.
 • Een lid van de oudercommissie co├Ârdineert de hoofdluiscontroles
 • Zij innen en beheren de vrijwillige ouderbijdrage.
 • Zij betrekken andere ouders bij de uitvoering en begeleiding tijdens activiteiten.
 • Zij dragen bij aan het inhoudelijk aanbod van de algemene ouderavond.

Leden van de oudercommissie:

 • Rachel Rijnen (voorzitter)
 • Merel van de Nieuwengiesen (penningmeester)
 • Heidi Rijnen
 • Karlijn Soetens
 • Miriam Boyer
 • Nicole van Spaendonk
 • Maud van Zantvoort
 • Sanne Ketelaars
Voor contact met de OR (Rachel Rijnen) klik hier.