Workshops

Vacatures

Contact

Zoeken

Samenwijs
Kwaliteit van Samenwijs

Kwaliteit

Samenwijs is verankerd in de samenleving. Als wij over kwaliteitszorg spreken denken we vanuit de maatschappelijke opdracht die wij voor kinderen hebben. Wij willen ons werk iedere dag een beetje beter doen. Daarom werken alle Samenwijscentra met vooraf vastgestelde ontwikkel- en leerdoelen. De doorgaande ontwikkellijn vraagt om aansluiting van de kwaliteitszorg en volgsystemen tussen opvang en onderwijs. Met onze visie op Kwaliteitszorg willen wij dichtbij de kinderen en de ouders blijven.

Verantwoordelijkheid kent meerdere kanten: verantwoordelijkheid geven en nemen en verantwoording afleggen. Dit impliceert dat het een soort tweede natuur van iedere medewerker is om de eigen prestaties en resultaten kritisch te evalueren. Samenwijscentra werken opbrengstgericht (leren van data) en maken hun toegevoegde waarde (leerwinst) zichtbaar. Tevredenheidsonderzoeken bij medewerkers, ouders en kinderen, resultaten van inspectieonderzoeken en relevante andere audits maken de zelfevaluatie compleet. Zelfevaluatie leidt tot verbeterplannen om daarmee de kwaliteitscyclus rond te maken.

In onze kwaliteitszorg hebben wij vanuit de verankering in de samenleving een verantwoordelijkheid die breder is. Samenwijs handelt als organisatie verantwoordelijk, met respect voor de natuur en oog voor de eindigheid van hulpbronnen. Dat uit zich onder andere in de beperking van verspilling, oog voor hergebruik en een verantwoorde manier van bouw en onderhoud van onze faciliteiten. Die verantwoordelijkheid geven wij ook mee aan de kinderen.