• Nieuws Samenwijs

2019-02-15 Nieuwsbrief

Van de directie

Tijdens de studiedag van Stichting Samenwijs van afgelopen woensdag zijn alle medewerkers ondergedompeld in ouderbetrokkenheid 3.0. Hierbij wordt vooral gekeken naar hoe we de driehoek ouder-kind-leerkracht kunnen versterken, waarbij het gaat om de uitgangspunten samen verantwoordelijk zijn, gelijkwaardig zijn en ons verantwoordelijk voelen voor elkaar.

Hierbij zit ook een groot verschil tussen ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. In dit laatste geval gaat het namelijk om; Hoe kunnen we een goede samenwerking met elke ouder het beste vormgeven als we geen geschiedenis hadden van ooit bedachte 10-minutengesprekken, informatieavonden, themabijeenkomsten en andere vooral eenzijdig gerichte gespreksmomenten?

Want passen deze vormen van informatieverstrekking nog wel in de huidige tijd?
Een mooie uitdaging om de komende jaren met u als ouder op zoek te gaan naar wat het best past bij ons Samenwijscentrum.

Gefeliciteerd met jullie verjaardag

Ma 18 februariBente van Dal
Wo 20 februariJasmijn van Laak
Lauren Raap 
Do 21 februariEvy Schoonus 
Jolanda Pot De Brouwer
Zo 24 februariHawazen Haj Kadour
Justin Liebregts 

Carnaval en foto's maken, mag dat nog?


De AVG wet, is daar duidelijk over: Ja, dat mag.
Maar……….wat doe je vervolgens met die foto's ? Daar zit de spanning.

1. De Opvang & Onderwijs locatie mag alleen foto's publiceren op het afgesloten deel van de website, MET toestemming van de ouders. Duidelijk en zo gaan we daar ook mee om.

2. Maakt een leerkracht of pedagogisch medewerker ( ook stagiaires ) foto's voor privé gebruik, geldt bovenstaande als hij of zij die foto's wil publiceren. De betreffende is immers in dienst van onze stichting en dient zich professioneel te houden aan het beleid.

3. De ouders mogen foto's maken van hun eigen kind en daarmee doen wat ze willen.
Het is wel HEEL verstandig, bij publiceren te denken aan de rechten van hun kind !
Maakt een kind foto's,dan is en blijft de ouder verantwoordelijk.

4. Maakt een ouder een foto van het kind, met een of meer andere kinderen daarbij en plaatst die vervolgens op een of ander publiek openbaar sociaal medium, dan wordt het een ander verhaal. Omdat die foto is gemaakt tijdens een specifieke schoolactiviteit, en duidelijk herkenbaar zijn, zijn de kinderen op die foto te herleiden tot die onderwijslocatie en mag dat dus NIET. Plaats je die foto's op een eigen klein afgeschermd privé-deel, mag het WEL. Ga er dus heel bewust mee om.

5. De journalist, heeft te maken met journalistieke vrijheid en valt onder "vrijheid van meningsuiting". Die mag WEL ongevraagd foto's maken en publiceren. Wel is het gebruikelijk dat een journalist, die foto's maakt, of laat maken, zich meldt bij de onderwijs locatie. Ten aanzien van de rechten het kind, is het verstandig als een journalist, zich vooraf kenbaar maakt en zo de keuze geeft aan de kinderen die hij/zij wil fotograferen. Iedereen heeft namelijk het recht op vergetelheid.

Op al onze locaties is deze tekst verspreid onder de ouders, via een nieuwsbrief, en/of op de site, zodat we zeker weten, dat u van deze regels op de hoogte bent. Laten we met elkaar afspreken ons er aan te houden, want; wetten maken is één, maar ze ook daadwerkelijk uitvoeren is twéé.

Bedankt voor uw medewerking;
Ben Hagenberg Privacy officer
Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs

Nieuws van het overblijven


Uitspraken die deze week gedaan zijn bij het overblijven die we willen delen met jullie:
- ik heb een zak geld voor het overblijven
- deze week toch wel weer warme chocolademelk?
- wij zijn een kampvuur aan het maken ( zou ook echt lukken met stokjes als vuursteen en natte takjes )
- wij willen met het stroepkrijt spelen.

Even een herhaling ivm aan- en afmelden van overblijvers:
Staat u kind op de vaste lijst en komt deze niet overblijven bellen naar de voicemail.
Als u kind ziek thuis blijft niet alleen melden op school maar ook bellen met de voicemail.
Blijft u kind een keertje (extra) over voor 8.15 uur voicemail inspreken.
Voor ons kost het namelijk extra tijd om kinderen extra te noteren of te zoeken als ze er niet zijn.
Als ze wel op de lijst staan en ze zijn er niet gaan we eerst op zoek naar de leerkracht.
Deze kan dan aangeven waarom u kind niet bij het overblijven is.
Is dit dan nog onduidelijk nemen we contact op met de ouders.

Komende 2 weken is het de week van CARNAVAL.

In deze 2 weken gaan we weer een dansje oefenen
die we samen kunnen opvoeren in Hercules met groep 3 t/m 8.
Ook zal de aula weer versierd worden.
De ramen worden ook weer opgeleukt zodat heel Diessen kan zien dat wij ook uitpakken met carnaval.
Wie weet dat we in de prijzen vallen met mooist versierde huis (school) 😀


Een overblijfkracht stelt zich voor:

 

Hallo ik ben Ingrid Schilders

Ben uhh?? jaar bij het overblijven.

Hoe ben ik bij het overblijven gekomen:
Via Berdy ben ik bij de overblijf terecht gekomen.

Mijn mooiste herinnering:
juffrouw kan ik een keertje afspreken?

wat ik nog wil zeggen om je over de streep te halen:
tja het is te veel om op te noemen.
Ik zeg gewoon doen gezelligheid gegarandeerd ✔

...

Digihelden | Ieder kind een digiheld

Vakleerkrachten digitale vaardigheden. We komen naar u toe met een bus vol materialen en apparaten, zodat u verder niets hoeft voor te bereiden.

Digihelden bus

 Maandag aanstaande komt weer de digiheldenbus.

Kinderen vinden deze activiteit reuze leuk.
Iedere kind wordt zo een digiheld

https://www.digihelden.nl/Toevallig was ik in het computerlokaal, waar de kinderen zelf hun koptelefoon of oortjes moeten meebrengen, en zag daar een kind aan de computer werken. Mij viel op dat het kind geen geluidsdrager op had, maar ze deed wel een taalactiviteit die werd voorgelezen door de computer, maar die mocht niet op hard staan, anders hebben de andere kinderen daar last van. 
De resultaten van dit soort (dove ) oefeningen zijn natuurlijk een beetje onder de maat, maar het kind niet kwalijk te nemen.
Als u twijfelt of de geluidsdrager van uw kind nog werkt, test hem zelf even in de klas op uw telefoon.
Dan weet u het zeker.