• Nieuws Samenwijs

Nieuwsbrief 2019-03-22

Vanuit de directie


Hoewel het misschien niet meteen opvalt is afgelopen week het gebouw helemaal voorzien van Ledverlichting. Een mooie stap om ons steentje bij te dragen aan het veranderende klimaat.

Daarnaast zal binnen afzienbare tijd een batterij box op school geplaatst gaan worden, waar lege batterijen ingeleverd kunnen worden. De verwachting is dat deze in de loop van volgende week geleverd zal worden.

Daarnaast wil nog even alle ouders bedanken die meegeholpen hebben tijdens de keuzemiddag.
Het was een genot om de kinderen zo betrokken bezig te zien. 

Studiedag 26 maart

Komende dinsdag zijn alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag.
Op deze dag zullen we onder andere na gaan denken over hoe we in de toekomst van ons Samenwijscentrum. Daarnaast zullen we ook gaan kijken welke zaken we komend jaar aan willen gaan pakken.

Zodra de plannen concreet zijn, zult u daar natuurlijk als ouder over op de hoogte worden gebracht. 

En de jarigen zijn


Ma 18 maartKiki Detz
Di 19 maartIlona van van Strijdhoven
Wo 20 maartJurre Schilders
Nicole Scholten
Vr 22 maartAnne Rijnbeek
Zo 24 maartStef van Puijenbroek 
...

Koningsspelen

De Koningsspelen zijn een sportief feest voor basisscholen in NL, het Caribisch deel van het Koninkrijk en NL scholen in het buitenland. In 2019 op 12 april.

Koningsspelen groep 2 t/m 8


Op vrijdag 12 april zullen weer de jaarlijkse Koningsspelen plaats gaan vinden. Voor de eerste keer organiseert het sportcoachteam Hilvarenbeek in samenwerking met alle scholen, tal van verenigingen en andere partners de Koningsspelen voor alle basisschoolleerlingen uit de gemeente Hilvarenbeek. Voor deze dag zijn we op zoek naar ouders die ons willen helpen voor het begeleiden van groepjes en hand- en spandiensten. Geeft u het even aan de klassenouder door wanneer u wilt helpen? 

Programma Koningsspelen

Groep 1 doet NIET mee

Groep 2

* 08:45 Aankomst basisscholen

* 09.00 Warming up groep 1-2 op de Atletiekbaan

* 09.20 Kinderen gaan naar het "waslijnenspel"

* 09.30 Start sportactiviteiten op het kleuterveld.

* 12.00 Einde sportdag, terug naar school

Groepen 3-4

* 08:45 Aankomst basisscholen

* 09.00 Gezamenlijke warming up bij Hilvaria

* 09.30 Sportactiviteiten

* 11.45-12.15 Grote pauze, alle leerlingen gaan voor het clubgebouw van Hilvaria lunchen

* 12.15 Sportactiviteiten

* 14.30 Einde sportdag

Groepen 5-6

* 08:45 Aankomst basisscholen

* 09.00 Gezamenlijke warming up bij Hilvaria

* 09.30 Sportactiviteiten

* 11.45-12.15 Grote pauze, alle leerlingen gaan bij het clubgebouw van HilverHockey lunchen

* 12.15 Sportactiviteiten

* 14.30 Einde sportdag

Groepen 7-8

* 08:45 Aankomst basisscholen

* 09.00 Gezamenlijke warming up bij Hilvaria

* 09.30 Sportactiviteiten

* 11.45-12.15 Grote pauze, alle leerlingen gaan bij het clubgebouw van HilverHockey lunchen

* 12.15 Sportactiviteiten

* 14.30 Einde sportdag 

Dansvoorstelling groep 1-2

Op maandagmiddag 1 april a.s. , om 13.30 uur tot ongeveer 14.00 uur, geeft groep 1/2 een danspresentatie in de aula van de school. De kinderen hebben van juf Meike een lessencyclus dans gehad die ze dan willen laten zien. In verband met de beperkte ruimte mag elk kind 1 iemand uitnodigen om te komen kijken. 

Plein 013

Wij zijn op zoek naar jou!

Per 1 augustus 2019 is de OPR op zoek naar 6 nieuwe leden:

- 1x personeelslid + 1x ouder/verzorger regulier onderwijs;

- 1x personeelslid + 1x ouder/verzorger speciaal basis onderwijs;

- 1x personeelslid + 1x ouder/verzorger speciaal onderwijs;

Wat doet een OPR lid?

In het samenwerkingsverband Plein013 werken reguliere basisscholen, de scholen voor speciaal basisonderwijs en de scholen voor speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) uit de regio Tilburg samen. Ze zorgen er voor dat alle kinderen in de regio het onderwijs en de onder-steuning krijgen die ze nodig hebben. In het 'ondersteuningsplan' staan de afspraken over hoe de schoolbesturen van de scholen zorgen voor een passend aanbod voor alle kinderen.

De leden van de OPR:

1. praten mee over en hebben invloed op de manier waarop het beleid in de regio voor begeleiding en ondersteuning in het onderwijs georganiseerd wordt;

2. denken mee over de manier waarop extra ondersteuning aan kinderen geboden kan worden;

3. bouwen kennis en kunde op over het bredere netwerk van scholen;

4. bouwen kennis op over Passend Onderwijs.

Voor meer informatie zie: http://www.plein013.nl/voor-ouders/wetten-en-regels/ondersteuningsplanraad/

Tijdsinvestering

De OPR vergadert minimaal 6 x per jaar, 2 uur per keer. U wordt geacht voor de vergadering de toegezonden stukken te lezen. Naast de vergadertijd kan het zijn dat er bepaalde actiepunten uitgevoerd moeten worden.

Vergoeding

Ouders/verzorgers: Als lid van de OPR heeft u recht op een vrijwilligersvergoeding per vergadering.

Personeel: Personeelsleden krijgen 60 uren vergoeding binnen hun normjaartaak.

Interesse?

Geïnteresseerde kandidaten melden zichzelf vóór 8 april 2019 aan via het mailadres s.metsaars@plein013.nl. De kandidaten ontvangen via de mail een uitnodiging om een korte persoonlijke motivatie op te stellen, welke zal worden toegevoegd aan de kieslijst.

Indien er meer kandidaten zijn dan plaatsen per geleding dan zal er een verkiezing plaatsvinden. Op 22 april 2019 ontvangen dan alle MR-en een kieslijst. De uitslag en nieuwe leden van de OPR zullen bekend gemaakt worden in de week van 17 juni 2019.

Met vriendelijke groet,

Verkiezingscommissie OPR Plein 013 

Nieuws van het overblijven

Deze week de week van de medemens gehad.
Wat was dit een daverend succes.
Er is heel veel geschreven en gekleurd.
Dit zullen we zeker nog een keer herhalen.
Alle tekeningen zullen nu door Anke opgestuurd worden naar een verzorgingshuis met dementeren ouderen.
We hopen dat we ze hier van kunnen genieten.
Maar daar twijfelen we niet aan.

Bij slecht weer kunnen we niet naar buiten.
Er is veel speelgoed waar mee gespeeld kan worden.
Maar zo'n moderne kapsalon als bij het overblijven hebben ze nergens.
Het lijkt wel lopende band werk.

Deze keer heeft PBS als onderwerp: de werkruimte schoonhouden.
Uiteraard doen wij als overblijven ook weer mee en kunnen er weer sterren verdiend worden.
De kinderen kunnen sterren verdienen als de tafels netjes achtergelaten worden en het speelgoed opruimen zowel binnen als buiten.
We hopen snel een beloningsbal in de koker te mogen gooien.

 Ook deze week stelt een overblijfkracht zich weer voor.


Ik ben Kefaa Alkalisch en ben sinds 8 maanden bij het overblijven.
Treesje Hagenberg kwam met het idee om te gaan helpen bij het overblijven om de Nederlandse taal onder de knie te krijgen.
Ook vond ik het belangrijk om iets te kunnen betekenen op school.
Mijn eerste kennismaking was meteen heel leuk.
In het begin was het wat moeilijker met de taal maar dat gaat al steeds beter.
Mooie herinneringen zijn dat de kinderen met heel veel plezier samen spelen en vrolijk zijn.
Fijn om hier aan te mogen bijdragen.
Als je een beetje vrije tijd over hebt kom dan eens gezellig overblijven.
Het is erg leuk met de kinderen en ook onderling met de andere overblijfkrachten. 

Moestuin

Moestuin

Na al het nodig voorbereidend werk van de vrijwilligers is afgelopen maandag de moestuin weer van start gegaan. Hopelijk hebben we weer net zo'n bloeiend jaar als afgelopen jaar.