Onze school

‘Veilig en vertrouwd … samen op reis’

Onze visie is de leidraad in ons doen en laten met kinderen:
- in de manier waarop we met hen omgaan,
- in de manier waarop we lesgeven,
- in de manier waarop we omgaan met verschillen in leerprestaties van kinderen.
Wij willen de kinderen uitdagend onderwijs bieden waarbij we er voor willen zorgen dat de kinderen zich veilig en geborgen voelen.

Rots en Waterschool

Wij zijn vanaf dit schooljaar een officiële Rots en Waterschool!

Het Rots en Waterprogramma is een weerbaarheidstraining. De ontwikkeling van fysieke weerbaarheid is niet het doel op zich, maar vooral een middel om mentale en sociale vaardigheden te ontwikkelen.

Tijdens de lessen wordt steeds gestart vanuit een fysieke invalshoek. Actie wordt afgewisseld door momenten van zelfreflectie. De training geeft kinderen gereedschappen om voor zichzelf en voor anderen op te komen. De kinderen leren zich onafhankelijk op te stellen en eigen keuzes te maken (Rots). Daarnaast leren ze hoe ze met anderen samen werken, spelen en leven ( Water). De fundamenten van een Rots en Watertraining zijn:

zelfvertrouwen
zelfreflectie
zelfbeheersing

Alle leerkrachten werkzaam op de Samenwijs  hebben een 1-daagse training Rots en Water gehad. Twee leerkrachten zijn gespecialiseerd in Rots en Water. Deze leerkrachten geven aan alle groepen Rots en Waterlessen en zorgen voor de aansturing van het programma binnen de school.

School en omgeving

Niet alleen binnen de muren van de school, maar ook buiten de muren van de school willen we kinderen laten leren. Zo wordt er voor alle groepen jaarlijks Natuur Avontuur georganiseerd in het natuurgebied ’t Turkaa en werken de kinderen in de moestuin van de school. Daarnaast hebben we als cultuurloperschool bijzondere aandacht voor cultuur.
Om het belang van verkeer extra onder de aandacht te brengen is onze school in het bezit van Brabants verkeersveiligheidslabel. Hiermee willen we onze kinderen leren veiliger aan het verkeer deel te nemen.