Onze school

‘Veilig en vertrouwd … samen op reis’

Onze visie is de leidraad in ons doen en laten met kinderen:
- in de manier waarop we met hen omgaan,
- in de manier waarop we lesgeven,
- in de manier waarop we omgaan met verschillen in leerprestaties van kinderen.
Wij willen de kinderen uitdagend onderwijs bieden waarbij we er voor willen zorgen dat de kinderen zich veilig en geborgen voelen.

Onze ontwikkelingen

Ons onderwijsaanbod wordt vanaf dit schooljaar verrijkt door een start te maken met spelend leren vanaf de instroom tot en met groep 3. Vanaf groep 4 gaan de kinderen steeds meer werken in een gepersonaliseerde leeromgeving. In de groepen 4 t/m 8 hebben de kinderen daarvoor allemaal een eigen IPad van school, om te werken met Gynzy IPad. Daarnaast starten deze groepen met Blink Wereld, een geïntegreerde methode voor wereldoriëntatie, waarbij ook het onderzoekend leren centraal staat.

 

Onze omgeving

Niet alleen binnen de muren van de school, maar ook buiten de muren van de school willen we kinderen laten leren. Zo wordt er voor alle groepen jaarlijks Natuur Avontuur georganiseerd in het natuurgebied ’t Turkaa en werken de kinderen in de moestuin van de school. Daarnaast hebben we als cultuurloperschool bijzondere aandacht voor cultuur.
Om het belang van verkeer extra onder de aandacht te brengen is onze school in het bezit van Brabants verkeersveiligheidslabel. Hiermee willen we onze kinderen leren veiliger aan het verkeer deel te nemen.