Bevoegd gezag

Stichting voor Katholiek Basis Onderwijs in de gemeente
Hilvarenbeek.
Postbus 88
5080 AB Hilvarenbeek
Site: https://www.stichtingsamenwijs.nl
E-mail: Stuur een mail naar de info box

College van Bestuur

Arnoud v. Leuven
Tel. 013-5053941
Bezoekadres: Schoolstraat 38
5081 VH Hilvarenbeek

Ambtelijk secretaresse

Carita v.d. Wouw
Tel. 013-5050639
Fax: 013-5053989
Verder beschikt de stichting over een Raad van Toezicht.