Ouderportaal

Het ouderportaal is een online applicatie waarop ouders / verzorgers kunnen inloggen om gegevens van hun kinderen te bekijken. Het gaat hier om ( door school ) geselecteerde gegevens, zoals roosters, toetsresultaten van Cito-, maar ook van methodetoetsen en notities. Deze informatie komt rechtstreeks uit ParnasSys.

Na inschrijving op onze school, ontvangt u op uw mailadres, de inloggegevens voor dit portaal. Het is dus een afgeschermde omgeving, waar u alleen de gegevens van uw kind (deren ) kunt bekijken. Verandert u van mailadres, dient dat ook op school bekend te zijn. Het ouderportaal is geschikt voor verschillende apparaten, zoals de laptop, tablet en smartphone. Het design is namelijk op zo’n flexibele manier opgebouwd, dat de weergave op elke schermgrootte volledig tot zijn recht komt.