• shutterstock_234587068-14ef6e3d Stichting Samenwijs | Overblijven
  • mini_shutterstock_520075894-143a1d34 Stichting Samenwijs | Overblijven
  • shutterstock_680048008-e6457155 Stichting Samenwijs | Overblijven

Overblijven en overblijfvergoeding

Op onze school hebben wij een korte middagpauze van 45 minuten. De kinderen eten tussen de middag 15 minuten op school, waarna ze nog een half uurtje buiten mogen spelen.

Voor dit overblijven wordt per schooljaar een bedrag van € 60,- per kind gerekend bij 4 dagen overblijven. Voor de kinderen uit groep 1, welke 3 dagen overblijven, wordt € 45 gerekend. Indien uw kind later instroomt wordt een bedrag van resp. € 6 en € 4,50 per maand  in rekening gebracht.

Wanneer u slechts gedeeltelijk of helemaal geen gebruik wenst te maken van het overblijven kunt u dit kenbaar maken bij de directie.

In de loop van het schooljaar ontvangt u via Parro, onze oudercommunicatie app, een betaallink om de overblijfvergoeding veilig met iDEAL over te maken. Dit zal vooraf via onze nieuwsbrief worden aangekondigd.

Voor het overblijven maken wij ook gebruik van vrijwilligers, dit kan structureel of incidenteel zijn. Hiervoor ontvangen de vrijwilligers een vergoeding. Voor u als ouder heeft u de mogelijkheid om één of meerdere dagen vrijwilliger te worden bij het overblijven. Op deze wijze wordt u in de gelegenheid gesteld om de kosten van het overblijven terug te verdienen.