Overblijven

Op onze school hebben wij een korte middagpauze van 45 minuten. De kinderen eten tussen de middag 15 minuten op school, waarna ze nog een half uurtje buiten mogen spelen.

Wanneer u slechts gedeeltelijk of helemaal geen gebruik wenst te maken van het overblijven kunt u dit kenbaar maken bij de directie.

Voor het overblijven maken wij ook gebruik van vrijwilligers, dit kan structureel of incidenteel zijn.