Kinderopvang bij Samenwijscentrum
Willibrordus

Locatie Willibrordus is een Samenwijscentrum waar kinderen de ruimte krijgen om in eigen tempo hun wereld te vergroten. In de pedagogische benadering van de kinderen staat centraal dat het talent van ieder kind telt!
Opvang en onderwijs werken er samen aan dat kinderen daadwerkelijk hun talenten kunnen ontwikkelen!

Het kinderdagverblijf bestaat uit vier groepen. Babygroep, dreumesgroep, peutergroep en de 3+ groep.

Wij gaan uit van de behoefte en ontwikkeling van elk kind. Het kind ontwikkelt zich in fasen en in die verschillende fasen heeft hij andere prikkels nodig. Vooral als kinderen nog jong zijn zie je dat baby’s en peuters zich heel verschillend ontwikkelen. Het ene kind heeft meer geborgenheid nodig, terwijl een ander juist de wereld om zich heen wil ontdekken. Wil je hier goed op in kunnen spelen dan kun je geen strakke leeftijdsindelingen van groepen aanhouden. Wij beschrijven ons werk dan ook als groeigericht.

De wereld van kinderen ouder dan 4 jaar wordt uitgebreid met de basisschool. Voor onze kinderen maken we deze overstap zo klein mogelijk. Dit wordt mogelijk gemaakt door de nauwe samenwerking met de basisschool. Een voorbeeld hiervan is de 3+ groep. Door een goede samenwerking kunnen onderwijs en opvang samen de kinderen méér bieden dan ieder afzonderlijk zou kunnen. 

Kom kijken!

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij Samenwijscentrum
Willibrordus.
Afspraak maken!

Onze opvang groepen


Babygroep

Babygroep

Dreumesgroep

Dreumesgroep

Peutergroep

Peutergroepen

3+ groep

3+ groep

BSO

Buitenschoolse opvang