• banner_home_1-8db4790c Stichting Samenwijs | Samenwijs
  • banner_home_2-b58ff27f Stichting Samenwijs | Samenwijs
  • banner_home_3-14b67691 Stichting Samenwijs | Samenwijs

Samenwijs

Samenwijs is het centrum waar het kind met plezier komt. Het aanbod is afwisselend en gericht op een brede ontwikkeling. Het Samenwijscentrum is de spil van opvang, onderwijs, jeugdbeleid en jeugdzorg voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Samenwijs is de spin in het web voor de samenwerking met alle partners die hierbij betrokken zijn.
onzeschool_foto-ebd47d8b Stichting Samenwijs | Samenwijs