Locatieraad

Samenwijs Opvang & Onderwijs vindt medezeggenschap heel belangrijk om een goede interactie en feedback te krijgen tussen ouders en de organisatie op vestigingsniveau en op niveau van de totale organisatie. Daarom stimuleren wij de participatie in de oudercommissie, die vertegenwoordigd is binnen de Locatieraad Samenwijs Willibrordus (LR). De Locatieraad bestaat uit een ouder- en personeelsgeleding.
Binnen de locatieraad worden alle zaken besproken die voor de geïntegreerde opvoeding en ontwikkeling van de kinderen van 0 tot 13 jaar van belang zijn en die wettelijk behoren tot de medezeggenschap van ouders en medewerkers binnen opvang en onderwijs.

Voor vragen/opmerkingen kunt u contact opnemen met ons: locatieraad.willibrordus@stichtingsamenwijs.nl

Huidige samenstelling LR:
Medewerkers: Lindy van Beers- van Wijk, Daniek Colsters- Roberts, Yvonne Ketelaars en Lieke Roosen - van Agt (voorzitter)  
Ouders opvang: Anouk Vingerhoets en Lianne Verhees-Verhagen
Ouders school: Egbert Pruim en Annemieke Schilders- van Kollenburg

De vergaderdata voor schooljaar 2023-2024 zijn:
Maandag 9 oktober 19.00 uur
Woensdag 31 januari 19.00 uur
Donderdag 14 maart 19.00 uur
Maandag 13 mei 19.00 uur
Woensdag  26 juni 19.00 uur

Samenwijsraad:
Binnen onze stichting hebben we ook een samenwijsraad (SWR). Deze raad houdt zich voornamelijk bezig met beleidszaken die alle scholen en kinderopvang locaties binnen de stichting aangaan. In deze raad zijn alle locaties van onze stichting vertegenwoordigd. Daarnaast zit er bij deze raad ook een afvaardiging van de kinderopvang in Middelbeers en van de Driehoek in Hilvarenbeek.

Locatieraad