• shutterstock_234587068-14ef6e3d Stichting Samenwijs | Locatieraad
  • shutterstock_765058075-be253051 Stichting Samenwijs | Locatieraad
  • shutterstock_680048008-e6457155 Stichting Samenwijs | Locatieraad

Locatieraad

Locatieraad:

De locatieraad (LR) is ontstaan uit de eerdere medezeggenschapsraad en oudercommissie kinderopvang. De raad bestaat uit twee pedagogisch medewerkers, twee ouders vanuit de opvang, twee ouders vanuit onderwijs en twee leerkrachten.

De Wet Medezeggenschap Onderwijs schrijft voor dat iedere basisschool een MR/LR heeft. De LR denkt en praat mee om de school zo goed mogelijk te laten functioneren. Tevens heeft de LR de taak om een klimaat van openheid en openbaarheid te scheppen.

Samen behartigen wij de belangen van kinderen, ouders en personeel. We hebben vaak een adviserende rol, maar soms ook een beslissende rol in beleidszaken. De LR kan gevraagd en ongevraagd spreken, voorstellen doen of adviezen geven over alle zaken die de school en de kinderen aan gaan. Belangrijke plannen van de directie behoeven instemming van de LR. Bij andere zaken heeft de raad recht op advies.

In principe blijft elk lid drie jaar in de LR, daarna kan het LR-lid zich ofwel opnieuw herkiesbaar stellen, of aftreden. Als er iemand aftreedt, zullen er nieuwe verkiezingen worden gehouden. Aan het einde van dit schooljaar zullen er voor alle geledingen verkiezingen gehouden worden.

Ongeveer zes keer per jaar vergaderen wij ’s avonds. Deze vergaderingen zijn openbaar. Hierbij zijn directie onderwijs en opvang aan het begin van de vergadering aanwezig.

Data vergaderingen 2022-2023:

14 december
27 februari 
11 april 
8 juni

De notulen van de vergadering zijn op verzoek in te zien. Hiervoor kunt u contact opnemen via onderstaand mailadres van de LR. U kunt zelf, na vooraf contact, zaken inbrengen.

Heeft u vragen of opmerkingen kunt u ons bereiken via mail op locatieraad.willibrordus@stichtingsamenwijs.nl Of u spreekt ons aan op school en/of opvang. 

Huidige samenstelling LR:

Ouders opvang: Anouk Vingerhoets en Elles Diepstraten
Medewerkers opvang: Lindy van Beers en Yvonne Ketelaars
Ouders school: Ferry van de Put (voorzitter) en Annemieke van Kollenburg (tevens lid samenwijsraad)
Medewerkers school: Daniek Roberts en Lieke van Agt

Samenwijsraad:

Binnen onze stichting hebben we ook een samenwijsraad (SWR). Deze raad houdt zich voornamelijk bezig met beleidszaken die alle scholen en kinderopvang locaties binnen de stichting aangaan. In deze raad zijn alle locaties van onze stichting vertegenwoordigd. Daarnaast zit er bij deze raad ook een afvaardiging van de kinderopvang in Middelbeers en van de Driehoek in Hilvarenbeek.

 

Locatieraad leden

Willibrordus_LR_Leden-3eff2a25 Stichting Samenwijs | Locatieraad

Bovenste rij: 
Anouk Vingerhoets, Inge Veron, Lindy van Beers t en Yvonne Ketelaars

Onderste rij:
Ferry van de Put, Annemieke van Kollenburg, Daniek Roberts en Lieke van Agt