Locatieraad

De locatieraad is een wettelijk ingestelde raad.

Willibrordus is sinds januari 2018 een Samenwijscentrum, waarbinnen opvang en onderwijs de gezamenlijke basis vormen. Dit betekent ook dat medezeggenschap opvang en medezeggenschap onderwijs tezamen de belangen van kinderen, ouders en personeel behartigen.

Deze gezamenlijke behartiging vindt plaats in de LocatieRaad (LR). In deze LR denken ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers mee over het beleid van de school. De LR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken.

De LR kan gevraagd en ongevraagd spreken, voorstellen doen of adviezen geven over alle zaken die de school en de kinderen aan gaan. Belangrijke plannen van de directie behoeven instemming van de LR. Bij andere zaken heeft de raad recht op advies.

De volgende zaken kunnen er worden besproken:

 • Samenwerking kinderopvang
 • Vaststelling onderwijstijd
 • Vaststelling schoolgids
 • Vakantierooster
 • Verkeersveiligheid rondom school
 • Vaststellen schoolplan
 • Pestprotocol/PBS
 • Schooltevredenheidsonderzoek
 • Formatie

 

Wat is het doel van de Locatieraad?

 • De Wet Medezeggenschap Onderwijs schrijft voor dat iedere basisschool een LR heeft.
 • Het woord zegt het al: een raad die mee mag praten. De LR denkt en praat mee om de school zo goed mogelijk te laten functioneren. 
 • Tevens heeft de LR de taak om een klimaat van openheid en openbaarheid te scheppen.

In principe blijft elk lid drie jaar in de LR, daarna kan het LR-lid zich ofwel opnieuw herkiesbaar stellen, of aftreden. Als er iemand aftreedt, zullen er nieuwe verkiezingen worden gehouden.

De LR komt ongeveer 6 keer per jaar samen.
De vergaderingen zijn openbaar.

Deze zijn in 2019-2020:

Donderdag 26 september 
Woensdag 20 november 
Dinsdag 28 januari 
Dinsdag 24 maart 
Maandag 18 mei 
Donderdag 25 juni 

De notulen van de vergadering zijn op verzoek in te zien. Hiervoor kunt u contact opnemen via onderstaand mailadres van de LR.

U kunt zelf, na vooraf contact, zaken inbrengen.
Directie kinderopvang en onderwijs zijn ook aanwezig bij een deel van de vergadering.

Heeft u vragen of opmerkingen kunt u ons bereiken via mail op 
locatieraad.willibrordus@stichtingsamenwijs.nl
Of u spreekt ons aan op school.

Samenwijsraad:

 • Daarnaast hebben we binnen de stichting ook een SWR. 
 • Deze raad houdt zich voornamelijk bezig met beleidszaken die alle scholen en kinderopvang locaties binnen de stichting aangaan.
 • In deze raad zitten alle locaties van onze stichting vertegenwoordigd. Namens onze locatie is dat Annemieke van Kollenburg.
 • Daarnaast zit er bij deze raad ook een afvaardiging van de kinderopvang in Middelbeers en van de Driehoek in Hilvarenbeek.

In de huidige LR zitten de volgende leden:

 • Namens leerkrachten school:
  Wendy Jonkers en Linda Fonken (voorzitter)
 • Namens ouders school: 
  Joke Lagendijk en Annemieke van Kollenburg (SWR-lid)
 • Namens de pedagogische medewerkers opvang:
  Miranda van Amelsfoort en Yvonne Ketelaars
 • Namens ouders opvang: 
  Ankie van Strijdhoven en Inge Veron

 

Locatieraad leden

bovenste rij
Desirée van Luffelen, Ankie van Strijdhoven, Annemieke van Kollenburg, Wendy Jonkers.

onderste rij
Miranda van Amelsfoort, Inge Veron, Linda Fonken, Joke Lagendijk.