doelakkers-digitaalvaardig-724231e8 Stichting Samenwijs | Aanmelden onderwijs

Page 1 of 7

Aanmeldformulier

Voor het aanmelden van uw kind op een school gelden de volgende wettelijke afspraken:
  • Een kind moet 3 jaar zijn om te kunnen worden aangemeld op een school
  • Aanmelden op een school moet schriftelijk gebeuren door de ouders
  • Als ouders het vermoeden hebben dat hun kind extra ondersteuning nodig zal hebben, dan moeten ze dit melden bij de aanmelding. Ouders moeten ook alle relevante informatie (zoals onderzoeken en rapportages) aan de school doorgeven
  • De school heeft zorgplicht. Dit houdt in dat als de school de extra ondersteuning die noodzakelijk is niet zelf kan bieden, zij overleg voert met andere scholen. Ze biedt de ouders dan een passende onderwijsplek aan waar het kind wél het onderwijs krijgt waar het recht op heeft. Dit kan zijn op een andere basisschool, een speciale basisschool of een school voor speciaal onderwijs. De school heeft hiervoor 10 weken na aanmelding de tijd

Stap 1: Personalia: nieuwe leerling

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Stap 2: Passend onderwijs

(Alleen vakje(s) aankruisen indien van toepassing)
De ouder(s)/verzorger(s) verwachten dat het kind extra aandacht nodig zal hebben i.v.m. zorgen omtrent
Ongeldige invoer

Indien minimaal een van deze zorggebieden is aangekruist, wordt u binnen 6 weken uitgenodigd voor een gesprek om de zorg nader toe te lichten.

Stap 3: School van herkomst

(Alleen invullen indien het kind afkomstig is van een andere school)
Wordt uitgeschreven bij (naam & plaats school invullen):
Ongeldige invoer
Datum van uitschijving:
Ongeldige invoer
Volgt onderwijs sinds:
Ongeldige invoer
Kind afkomstig van Kinderdagverblijf/Peuterspeelzaal:
Ongeldige invoer
Steeds vaker worden er foto’s en/of filmpjes gemaakt van kinderen van groep 1 t/m 8 tijdens allerlei schoolse activiteiten. Ook worden er jaarlijks van alle kinderen afzonderlijk en met de groep foto’s gemaakt door een schoolfotograaf. Sommige foto’s worden ook gebruikt in ons leerlingen administratie systeem en op de website van de school. Wij nemen aan dat u als ouders/verzorgers hier geen bezwaar tegen heeft. Indien er foto’s en/of filmpjes van uw kind ergens geplaatst zijn en u bent het hier niet mee eens, dan kunt u dit altijd schriftelijk kenbaar maken en wordt er een oplossing gezocht.

Heeft u bezwaar dat van uw kind foto's gemaakt kan worden gedurende de schoolperiode bij De Doelakkers?
Ongeldige invoer

Stap 4: Personalia moeder/verzorger 1

Ongeldige invoer
Indien gehuwd, dan graag beide
achternamen vermelden!
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Stap 5: Personalia vader/verzorger 2

Ongeldige invoer
Indien gehuwd, dan graag beide achternamen vermelden!
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
In geval van gescheiden ouders, hier aangeven welk woonadres voor het kind geregistreerd mag worden.
op school: het adres van moeder/verzorger 1 of van vader/verzorger 2 *.

Stap 6: Huisarts/Noodnummer

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Noodnummer indien ouders niet beschikbaar zijn
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Indien er in de toekomst gegevens wijzigen, gelieve dit door te geven aan de administratie van onze school.
Ongeldige invoer

Aanmelden voltooien


U heeft nu alle stappen voltooid, klik op Aanmelden om uw aanmelding definitief te maken.